Aangifte loonheffing

Als werkgever moet u ook aangifte doen voor de loonheffingen (loonbelasting/premie volksverzekeringen, premies werknemersverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet). Vanaf 1 januari 2006 bent u wettelijk verplicht om deze loonaangifte elektronisch in te dienen. Uiteraard kunnen de deskundige medewerkers van de Loonbrigade ook dit voor u verzorgen.