Loonstroken

De salarisspecificatie, traditioneel ook wel het loonstrook(je) of salarisstrook(je) genoemd, is voor werknemers de specificatie van het brutoloon, de toeslagen en inhoudingen en het nettoloon. Een belangrijk document, want de salarisspecificatie is voor u als werkgever en voor uw medewerkers het meest zichtbare deel van de loonadministratie. Elke maand weer.

Om die reden ontvangt u van de Loonbrigade uw loonstroken in tweevoud; één exemplaar voor uw medewerker en het andere exemplaar is bestemd voor uw eigen administratie. Zo zijn de loonkosten glashelder!