Opstellen arbeidsovereenkomsten

De basis voor het arbeidsrecht is de arbeidsovereenkomst die u met uw medewerkers heeft afgesloten. U krijgt hiermee te maken bij het in dienst nemen van een medewerker of bij het verlengen van een dienstverband. Bij het opstellen van een arbeidscontract moet u als werkgever rekening houden met verschillende zaken. In een arbeidsovereenkomst gaat het namelijk niet alleen om het vaststellen van de aard van het contract, het salaris en de arbeidstijden, maar ook om concurrentie- en relatiebeding en geheimhoudingsverklaring.

Daarnaast zijn er verschillende arbeidsovereenkomsten mogelijk, afhankelijk van het type functie en de bedrijfstak. Bij het opstellen van een contract komt er dus een hoop kijken. De deskundige medewerkers van de Loonbrigade helpen u hierbij graag.